Skip to main content
Verloopkosten zorg gemiddeld € 41.922

Verloopkosten in de Nederlandse Zorgsector 2024

Er gaat geen dag voorbij zonder dat er in de politiek en de media gesproken wordt over de personeelstekorten in de zorg én de sterk stijgende zorgkosten. Veel aandacht gaat daarbij uit naar hoe meer mensen te interesseren om in de zorg te gaan werken. Terwijl het in veel gevallen veel meer oplevert én veel minder kost als we de zorgmedewerkers weten te behouden. Want de kosten van personeelsverloop lopen gemiddeld op naar maar liefst € 41.922.

Opbouw verloopkosten in de zorg 

In 2023 is het gemiddelde bruto jaarsalaris in de Nederlandse zorgsector € 55.896, zoals gerapporteerd in de Nationale Beroepengids. Om inzicht te krijgen in de kosten van personeelsverloop, een totaal van vertrekkosten, wervingskosten en inwerkkosten, hebben we de afgelopen jaren veel interviews gehouden met ‘verloopdeskundigen’. Daarnaast hebben we verschillende websites, nieuwsbrieven en rapporten geraadpleegd, waaronder: September 2019 ABN-Amro: Rapport, Verloop personeel kost horeca jaarlijks 1,4 miljard. November 2016, Heather Boushey en Sarah Jane Glynn, Harvard University en het Washington Center for Equitable Growth.2016. I.O. Group Wolf Consulting: Insgesamt ergibt sich für pro Fluktuation anfallenden Kosten ein Mindestbetrag in Höhe von 43.069 Euro.

Uit deze analyse blijkt dat de verloopkosten per medewerker variëren tussen de 60% en 140% van het bruto jaarsalaris, met een gemiddelde van 75%. Daarmee komt de berekening van de verloopkosten per medewerker op: € 55.896 * 75% = € 41.922.

Uitsplitsing verloopkosten

Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder:

Werving:

 • Opstellen van vacaturetekst en profiel
 • Vertalen van vacaturetekst naar wervingsprofiel voor eigen site/werken-bij
 • Inhoudelijke vacaturebespreking met leidinggevende door recruitment
 • Advertenties
 • Jobboards
 • Inzet van sociale media
 • Psychologische test(s)
 • Administratieve wervingsprocessen
 • Interne gesprekken
 • Kosten van externe partijen (recruiters, W&S bureaus, uitzendbureaus)

Onboarding:

 • Opstellen en ondertekenen van het contract
 • Tijd besteed door medewerkers van recruitment, communicatie, HR en HR-administratie
 • Kosten voor het personeelssysteem zoals invoer en abonnementen/fees
 • Productiviteitsverlies tijdens inwerkperiode
 • Inwerktijd door collega’s
 • Fysieke onboarding, inclusief het aantal dagen aanwezig
 • Uitgifte van passen, toegangscodes, uniformen, badges, computers en telefoons
 • Onboarding programma inclusief betrokken medewerkers

Boarding:

 • Socialisatie op de werkvloer
 • Kosten en tijd voor opleidingen en trainingen
 • Specialisatietrainingen
 • Extra aandacht van het management bij eerste tekenen van ontevredenheid

Offboarding:

 • Inzet van personeel niet in loondienst (PNIL)
 • Btw op PNIL
 • Productiviteitsverlies voor opzegging
 • Productiviteitsverlies tijdens opzegperiode
 • Ontevredenheid bij cliënten
 • Verlies van kennis en deskundigheid
 • Negatieve invloed op collega’s door demotivatie en extra werkdruk
 • Administratieve afhandeling
 • Exitgesprekken met vertrekkende medewerkers, HR-medewerkers en leidinggevenden
 • Vergoedingen en uitbetaling van vakantiedagen
 • Opstellen van beëindigingsovereenkomsten
 • Uitschrijving uit personeelsadministratiesystemen
 • Juridische kosten
 • Inname van passen, uniformen, telefoons en laptops

Diverse:

 • Inkomstenverlies door sluiting van afdelingen, productie-eenheden en locaties
 • Aangepaste openingstijden

Natuurlijk is dit geen exacte wetenschap en zullen de kosten per zorginstelling verschillen. Onderdelen van deze lijst kunnen variëren in toepasbaarheid en gewicht voor verschillende organisaties en type medewerkers. Wel geeft het inzicht in de totale kosten die gemoeid zijn met het vertrekken en aannemen van nieuwe medewerkers. 

Verloopkosten voor uw organisatie

Om de verloopkosten voor een specifieke organisatie inzichtelijk te maken, kan de volgende formule worden toegepast:

Verlooppercentage in 2023 × Aantal medewerkers in dienst × Kosten per medewerker = Uit dienst kosten in 2023

Het is van essentieel belang om te benadrukken dat zelfs als de kosten per vertrekkende medewerker slechts de helft van € 41.922 bedragen, het nog steeds een aanzienlijk bedrag is dat voldoende reden geeft om te investeren in het voorkomen van verloop. 

De oplossingsrichting van Porres

Wat uit bovenstaande overduidelijk wordt is dat het behouden van medewerkers een veel effectievere strategie is dan het voortdurend werven van nieuwe medewerkers. 

De bovenstaande inzichten tonen aan dat het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar de medewerkersreisprocessen, met inbegrip van instroom, doorstroom en uitstroom, evenals het grondig analyseren van de redenen waarom zowel huidige als voormalige medewerkers ervoor kiezen om te blijven of te vertrekken, een waardevolle investering vormt voor elke organisatie. Door een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de factoren die bijdragen aan het personeelsverloop, kan een organisatie proactieve maatregelen treffen om deze oorzaken aan te pakken.

Het identificeren van de specifieke redenen voor het vertrek van medewerkers stelt een organisatie in staat om doelgerichte interventies te ontwikkelen en implementeren. Deze strategische aanpak draagt bij aan een positieve werkomgeving en langetermijnsucces voor de organisatie.

Benieuwd hoe het behoud van personeel in zijn werk gaat? In een call van 30 minuten leggen we je uit hoe.

Plan een call >

Naar de andere berichten >