Skip to main content

PRIVACY VERKLARING

Porres respecteert de privacy van bezoekers van de website en overige online kanalen en ziet erop toe dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Porres verwerkt persoonsgegevens slechts met het doel waarvoor u die afgeeft. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruikt Porres deze gegevens om u van dienst te zijn en blijven deze bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoek mailen naar info@Porres.nl.

AANPASSEN PRIVACY VERKLARING

Porres kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze privacy verklaring aanpassen.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ondanks de zorgvuldigheid die Porres nastreeft, is het mogelijk dat er op de website informatie staat die onvolledig of onjuist is. Porres is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Als u gebruik wilt maken van informatie of beeldmateriaal zoals gebruikt op deze website dient u bij ons vooraf toestemming te verkrijgen.

COOKIEVERKLARING

Wij maken gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website bij te houden. Dit zijn anonieme gegevens. Google plaatst op de website van Porres cookies ten behoeve van de webstatistieken Google analytics. Porres gebruikt deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers, anonieme gegevens, de website gebruiken. Op basis waarvan Porres de website kan aanpassen om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

AANPASSEN COOKIEVERKLARING

Porres kan, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving, deze cookieverklaring aanpassen.