Skip to main content

Porres ontzorgt zorginstellingen

Medewerkers in de zorg zijn het waard om te koesteren, zij zijn namelijk de belangrijkste ambassadeurs van uw organisatie. Porres ontzorgt zorgorganisaties door te helpen bij de aanpak van personeelstekorten. Wij onderzoeken de gehele medewerkersreis (employee journey), van de opzet van de vacature en sollicitatieprocedure tot uitdiensttreding. Daarbij nemen we alle relevante organisatorische processen en procedures onder de loep. Met de resultaten van onze onderzoeken komen wij tot creatieve en toepasbare pragmatische oplossingen om het personeelstekort van uw organisatie in de kern aan te pakken. Dit begint bij een wervende vacaturetekst en vloeiende sollicitatieprocedure, een hoge medewerkerstevredenheid én waarbij ook een vertrekkende medewerker een ambassadeur voor uw organisatie is.

Met onze diensten sluiten wij aan bij de breed gedragen visie: “de juiste mensen op de juiste plek”. Zodat zorgmedewerkers worden behouden voor uw organisatie, maar ook voor de zorgsector in het algemeen. Een goed functionerende organisatie, met een duidelijk werkgeversmerk, trekt de juiste medewerkers aan en zorgt voor een hoge medewerkerstevredenheid. Hier staat Porres voor.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvend gesprek aan.

porres ontzorgt

Wat doet Porres
Porres ontzorgt zorgorganisaties door te helpen bij de aanpak van de personeelstekorten. Wij geloven in een integrale aanpak en kijken naar de gehele medewerkersreis, van werving tot uitdiensttreding. Daarvoor kijken wij niet alleen vanuit de medewerker, maar ook welke organisatorische processen en procedures er zijn. Onderdelen die wij in ons onderzoek meenemen zijn: werving & selectie processen, introductieprocedure nieuwe medewerkers (onboarding), medewerkerstevredenheid, inzet op behoud van medewerkers, uitstroomstrategie en het werkgeversmerk. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor onderzoek en advies van een onderdeel binnen dit proces.

Met onze integrale aanpak geven wij adviezen voor procesoptimalisatie en het neerzetten van goed werkgeverschap en het bedrijf als merk (employer branding). Vaak is het verleggen van accenten of toevoegen van diensten een eerste stap in de goede richting.

Vanuit onze achtergrond zijn wij op de hoogte van de laatste (digitale) trends, ontwikkelingen en de arbeidsmarkt uitdagingen. Hierdoor zijn wij in staat u het juiste advies te geven om uw organisatie neer te zetten als aantrekkelijke werkgever en uw capaciteitsproblemen te verminderen.

Hoe doen we dat?
Met onze grondige aanpak komen wij tot een actieplan voor uw organisatie, dat naast lange termijn adviezen ook zogenoemde quick wins bevat waar u direct mee aan de slag kunt.

  • Stap 1: Onderzoek van de in-, door- en uitstroom van uw organisatie. Zo kijken wij onder andere naar de werving & selectie processen, medewerkerstevredenheid, inzet op behoud en verzuim van medewerkers en doen onderzoek naar de redenen van vertrek van (oud-)medewerkers.
  • Stap 2: Analyseren van de door ons vergaarde informatie en verwerking tot een actieplan.
  • Stap 3: Presentatie van de uitkomsten van het onderzoek en het actieplan om de personeelstekorten aan te pakken. Het actieplan bestaat uit eenvoudige, snel te realiseren, quick wins én adviezen die u op de middellange termijn toe kunt passen.

Vanzelfsprekend helpen wij met de praktische toepassing van onze adviezen. Daarnaast kunnen wij onze opdrachtgevers aan ondernemingen koppelen die over unieke instrumenten beschikken. Vervolgens monitoren wij deze samenwerking om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Daarnaast zijn er ook adviezen waarmee wij samen met de organisaties aan de slag gaan. Wij helpen bij de ontwikkeling en/of verbetering van bijvoorbeeld de sollicitantenreis of de implementatie van referral recruitment (werving via huidige medewerkers). Met als doel het aantrekken en behouden van de juiste medewerker

Nog niet zeker van onze bijdrage voor uw organisatie?
Dan komen we uiteraard bij u langs voor een vrijblijvend inhoudelijk gesprek, waarin wij u meenemen in onze diensten die bij onze opdrachtgevers resulteerden in de verbetering van het aannamebeleid van nieuwe medewerkers en een verhoging van de medewerkerstevredenheid.

Contact opnemen