Skip to main content
Medewerkers behouden is beter dan werven. Leer meer over vertrekredenen en hoe hierop in te spelen.

Behouden is het betere werven

We lezen het iedere dag: de tekorten in de zorg beginnen ernstige vormen aan te nemen. Er wordt van alles opgetuigd om nieuwe medewerkers binnen te halen. Alles om de roosters gevuld te krijgen. Detacheerders schromen zelfs niet om personeel weg te halen bij collega-zorgorganisaties.

Werven tegen de klippen op

Maar houden we op deze manier die tekorten niet gewoon in stand? Werkt dit niet allemaal tegendraads? Immers, als een medewerker de organisatie verlaat treedt er direct productieverlies op, mogelijk moet er een zzp’er worden ingehuurd, een nieuwe medewerker moet worden geworven en ingewerkt. Al met al bedragen de kosten al gauw 35 duizend euro.

Focus op behoud en zie het resultaat

Wordt het niet eens tijd om deze vicieuze cirkel te doorbreken? Door de focus te verleggen van het werven van nieuwe collega’s naar het behouden van de huidige medewerkers. Niet alleen goed voor de continuïteit, maar zeker ook voor de medewerkerstevredenheid. En daarmee de klanttevredenheid.

Hoe zorgpersoneel te behouden

De basis van behoud bestaat uit het achterhalen van de wensen, eisen en kritische punten van de medewerkers. De ervaring leert evenwel dat men voorzichtiger is met het delen van deze informatie met de eigen manager dan met een externe toehoorder. Een toehoorder die met een open vizier de gesprekken aangaat.

Medewerkersreis-analyse geeft antwoord

Een medewerkersreis-analyse doorloopt in twee weken het gehele proces van instroom, doorstroom en uitstroom van de zorgmedewerkers. Van het eerste contactmoment van een sollicitant tot na uitdiensttreding. Het geeft inzicht of de vacaturetekst aansluit bij de functie, of nieuwe medewerkers zich welkom voelen en goed zijn ingewerkt, in hoeverre de collega’s ruimte krijgen om hun werk zo goed uit te voeren en wat de belangrijkste redenen van vertrek zijn. We doen dit onder meer door in gesprek te gaan met uw huidige medewerkers en oud-medewerkers te interviewen over hoe ze het werk ervaren hebben en te vragen naar hun vertrekredenen.

Voorkomen is beter dan vertrekken

Na analyse van alle resultaten komen wij met een concreet behoudsplan. De ervaring leert dat daar ook altijd niet voor de hand liggende redenen van uitstroom die achteraf eenvoudig voorkomen hadden kunnen komen. Denk aan een parkeerplek bij de hoofdingang voor de nachtdienst, zodat zij zich niet onveilig voelen. Een kleine roosteraanpassing die het voor collega’s mogelijk maakt om meer uren per week te werken. En het organiseren van een maandbijeenkomst waar ervaringen worden gedeeld.

Ook de focus op personeelsbehoud?

Benieuwd wat personeelsbehoud kan opleveren? Wat de resultaten waren bij andere zorginstellingen? En naar onze werkwijze? Maak een afspraak en wij vertellen er meer over.

Naar contact >

Meer berichten >