All Posts By

Porres Redactie

Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D (96.000) ervaren zorgprofessionals zijn direct inzetbaar voor werkzaamheden in de zorgsector. Hoezo dan? 64% van de 150.000 zorgmedewerkers die jaarlijks de zorgsector verlaten geven aan dat ze graag terugkeren blijkt uit het uitstroomonderzoek 2020 van RegioPlus.

Bron: RegioPlus

V IJ F E N D E R T I G D U I Z E N D,
€ 35.000 kost het gemiddeld als een medewerker een zorgorganisatie verlaat. Een inspiratiesessie over het behoud van medewerkers vergt een investering van €3500, stel dat je daardoor 1 medewerker weet te behouden.

Behoud van medewerkers

Porres heeft begin 2020 samen met een Zelfstandige Kliniek een referral programma opgezet. Hierdoor zijn in het eerste jaar 68,75% van alle nieuwe medewerkers aangenomen op recommandatie van de eigen medewerkers.

Referral programma

In de zorgsector was in 2019 het verloop 15,8% en het verzuim 5,9%.

Bron: EY in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019

Van de vrijwillige vertrekkers die blijven werken verlaat 24% de zorg en blijft 69% in de zorg werken.

Bron: Pensioenfonds Zorg en Welzijn Onderzoek:

“Porres heeft ons in contact gebracht met twee organisaties die gespecialiseerd zijn in Social Mediacampagnes voor het werven van nieuwe medewerkers. Het resultaat hiervan is: 19 aannames in 3 maanden. Dit heeft ons €630,00 per werknemer gekost”.

Social media campagne

“Porres heeft ons recruitment proces teruggebracht van 33 stappen naar 5 stappen en daardoor de gemiddelde doorlooptijd van een sollicitant van maanden naar dagen teruggebracht”

Onze conversieratio is substantieel verbeterd

“Porres heeft alle vacatureteksten aangepast en de specifieke pull- en pushfactoren, zoals die uit arbeidsmarktonderzoeken naar voren komen, hierin verwerkt’.

Vacature teksten