Skip to main content

Onze unieke werkwijze

Het succes van Porres, tevreden zorgmedewerkers, personeelsbehoud en lager ziekteverzuim, danken we aan een vaste werkwijze bestaande uit vier heldere stappen:

Stap 1: Onderzoek van de in-, door- en uitstroom van de eigen medewerkers, waaronder het werving- en selectieproces, de medewerkerstevredenheid, de inzet op behoud en de vertrekredenen van (oud-)medewerkers.

Stap 2: Analyse van de door ons vergaarde informatie en verwerken van de uitkomsten in een actieplan. Het actieplan bestaat uit snel te realiseren quick wins én praktische aanbevelingen voor de middellange termijn.

Stap 3: Presentatie van de bevindingen en bijbehorende aanbevelingen en hoe deze aanbevelingen zelf of met ons toe te passen. Waar nodig koppelen wij de organisatie aan gespecialiseerde ondernemingen die kunnen assisteren bij de implementatie van deze aanbevelingen.

Stap 4: We monitoren de behaalde resultaten en komen eventueel met aanvullende adviezen. Het uitgangspunt is gezamenlijk te komen tot het beste resultaat.

Heb je specifieke vragen? Of wil je weten wat we bij andere zorgorganisaties hebben gerealiseerd? Dan komen we graag langs voor een inhoudelijke presentatie en gesprek.